ON3HAREC
Afgelegde testen
Totaal:3381914949
< 24h:1
< 1 week:624
< 1 maand:54124
 
Database
Vragen:452423
Nieuw / bijgewerkt
< 1 week:00
< 1 maand:00

Nieuws

Google humor

Google AdSense kan soms tot grappige combinaties leiden.

Lees meer...

Onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid.

Ivm met de actuele bangmakerij en heksen-jachten ben ik eens op zoek gegaan naar wat er allemaal beweerd wordt over de invloed van elektro...

Lees meer...

Deze proefexamens worden u aangeboden door: Novit
Disclaimer
BK: Uitgezonden signaal om een aan gang zijnde uitzending te onderbreken
CQ: Algemene oproep tot alle stations
CW: telegrafie, Morse-code, afkorting van "Continuous wave"
DE: "Van", gebruikt om de roepnaam van het opgeroepen station te scheiden van de roepnaam van het aanroepende station.
K: Uitnodiging tot zenden
MSG: Boodschap (van het Engelse word "Message")
PSE: Please
RST: signaal-rapport voor CW uitzending: leesbaarheid, sterkte, toon (in het Engels: Readability, signal-strength, tone)
R: Goed ontvangen (van het Engels "Received")
RX: Ontvanger (van het Engels "Receiver")
TX: Zender (van het Engels "Transmitter")
UR: Uw (van het Engels "your")