ON3HAREC
Afgelegde testen
Totaal:2807512687
< 24h:153
< 1 week:5920
< 1 maand:13457
 
Database
Vragen:452423
Nieuw / bijgewerkt
< 1 week:00
< 1 maand:00

Nieuws

Google humor

Google AdSense kan soms tot grappige combinaties leiden.

Lees meer...

Onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid.

Ivm met de actuele bangmakerij en heksen-jachten ben ik eens op zoek gegaan naar wat er allemaal beweerd wordt over de invloed van elektro...

Lees meer...

Deze proefexamens worden u aangeboden door: Novit
Disclaimer
Resterende tijd: Timer


Vraag 1

De bandbreedte van een gevouwen dipool, ten opzichte van de bandbreedte van een open dipool is (beide gemaakt uit geleiders van gelijke diameters)
steeds groter
steeds kleiner
gelijk
dikwijls kleiner
 
Ik wil graag deze vraag later terug bekijken.
U kan deze vraag markeren om ze later nog eens te bekijken. In het overzicht worden de hier gemarkeerde vragen extra aangeduid zodat U ze snel kan terugvinden.