ON3HAREC
Afgelegde testen
Totaal:3024113369
< 24h:261
< 1 week:17413
< 1 maand:41549
 
Database
Vragen:452423
Nieuw / bijgewerkt
< 1 week:00
< 1 maand:00

Nieuws

Google humor

Google AdSense kan soms tot grappige combinaties leiden.

Lees meer...

Onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid.

Ivm met de actuele bangmakerij en heksen-jachten ben ik eens op zoek gegaan naar wat er allemaal beweerd wordt over de invloed van elektro...

Lees meer...

Deze proefexamens worden u aangeboden door: Novit
Disclaimer
Resterende tijd: Timer


Vraag 1

Uit de roepnaam ON4XYZ/A kan je afleiden dat :
ON4XYZ een mobiel radiostation gebruikt
ON4XYZ een maritiem mobiel radiostation gebruikt
ON4XYZ een draagbaar radiostation gebruikt
ON4XYZ een radiostation gebruikt dat opgesteld is op een andere plaats dan aangeduid in zijn vergunning
 
Ik wil graag deze vraag later terug bekijken.
U kan deze vraag markeren om ze later nog eens te bekijken. In het overzicht worden de hier gemarkeerde vragen extra aangeduid zodat U ze snel kan terugvinden.