ON3HAREC
Afgelegde testen
Totaal:3195714136
< 24h:12
< 1 week:108
< 1 maand:5345
 
Database
Vragen:452423
Nieuw / bijgewerkt
< 1 week:00
< 1 maand:00

Nieuws

Google humor

Google AdSense kan soms tot grappige combinaties leiden.

Lees meer...

Onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid.

Ivm met de actuele bangmakerij en heksen-jachten ben ik eens op zoek gegaan naar wat er allemaal beweerd wordt over de invloed van elektro...

Lees meer...

Deze proefexamens worden u aangeboden door: Novit
Disclaimer
Resterende tijd: Timer


Vraag 1

Wat wil zeggen dat een bipolaire transistor verzadigd is?
de collectorstroom kan niet meer toenemen
de collectorstroom kan niet meer afnemen
de basisstroom kan niet meer toenemen
de basisstroom kan niet meer afnemen
 
Ik wil graag deze vraag later terug bekijken.
U kan deze vraag markeren om ze later nog eens te bekijken. In het overzicht worden de hier gemarkeerde vragen extra aangeduid zodat U ze snel kan terugvinden.