ON3HAREC
Afgelegde testen
Totaal:2365011480
< 24h:4
< 1 week:1220
< 1 maand:93109
 
Database
Vragen:452423
Nieuw / bijgewerkt
< 1 week:00
< 1 maand:00

Nieuws

Google humor

Google AdSense kan soms tot grappige combinaties leiden.

Lees meer...

Onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid.

Ivm met de actuele bangmakerij en heksen-jachten ben ik eens op zoek gegaan naar wat er allemaal beweerd wordt over de invloed van elektro...

Lees meer...

Deze proefexamens worden u aangeboden door: Novit
Disclaimer
Resterende tijd: Timer


Vraag 1

Indien een ramp de openbare telecommunicatiediensten ontregelt of onmogelijk maakt, mag slechts één van de ondervermelde frequentiebanden, zowel op nationaal als internationaal vlak worden aangewend voor de dringende radioverbindingen voor hulpverlening
28 tot 29,7 MHz
144 tot 146 MHz
430 tot 434 MHz
1240 tot 1200 MHz
 
Ik wil graag deze vraag later terug bekijken.
U kan deze vraag markeren om ze later nog eens te bekijken. In het overzicht worden de hier gemarkeerde vragen extra aangeduid zodat U ze snel kan terugvinden.