ON3HAREC
Afgelegde testen
Totaal:3381914949
< 24h:1
< 1 week:624
< 1 maand:54124
 
Database
Vragen:452423
Nieuw / bijgewerkt
< 1 week:00
< 1 maand:00

Nieuws

Google humor

Google AdSense kan soms tot grappige combinaties leiden.

Lees meer...

Onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid.

Ivm met de actuele bangmakerij en heksen-jachten ben ik eens op zoek gegaan naar wat er allemaal beweerd wordt over de invloed van elektro...

Lees meer...

Deze proefexamens worden u aangeboden door: Novit
Disclaimer

Reactie op het artikel van 28/03/2008 op www.uba.be

Het op 28/03/2008 gepubliceerde artikel over onze proefexamens geeft naar onze mening een eenzijdig en zelfs storend vertekend beeld van de actuele situatie. Om die reden vonden wij het noodzakelijk dit recht van antwoord te formuleren teneinde de bezoeker een correct of op zijn minst genuanceerde visie op de zaak te kunnen geven.


Het feit dat de auteurs een onvoldoende representatieve steekproef deden ligt wellicht aan de basis van de misinterpretaties die ontstonden. Wij daarentegen kunnen, op basis van resultaten van die deelnemers die bereid waren hun e-mail adres na te laten, concluderen dat in de maanden dat de site live is er mensen zijn die regelmatig terugkomen en ook daadwerkelijk vorderingen maken. Wat frappeert is dat het vooral die zendamateurs zijn die reeds de vergunning op zak hebben die bedroevend uit de test komen.

We kunnen alleen betreuren dat de auteurs van het artikel op de UBA website niet de simpele moeite deden om contact met ons op te nemen. Nochtans uiten wij in onze berichten steeds duidelijk open te staan voor suggesties of opmerkingen. In schril contrast met de teneur van het artikel kunnen we niet alleen lovende reacties van deelnemers voorleggen, daar waar opmerkingen of suggesties geformuleerd werden is daar steeds gezwind op ingespeeld en werden aanpassingen gedaan. We mochten zelfs van sommige deelnemers vragen ontvangen die in de website gebruikt werden.

Het artikel op de UBA website stelt dat er ook vragen aan bod komen die buiten het officiŽle examen vallen. U mag er zeker van zijn dat dit door ons ook opzettelijk zo gedaan werd. Wanneer je een breder kennisveld hebt, zal je niet alleen meer kans hebben om in het officiŽle examen te slagen maar beschik je ook over een ruimere bagage om een goede zendamateur te zijn: iemand die zich bezig kan houden met experimenteel radio onderzoek in plaats van beperkt te zijn tot het enkel maar houden van sociale babbels, hoe prettig dit laatste ook kan zijn.

De eenzijdigheid van het artikel is een gemiste kans en we zouden van een organisatie als UBA wat meer ruimdenkendheid mogen verwachten. Ons oprecht streven naar openheid om nieuwe zendamateurs te helpen lijkt diametraal te staan op de aanpak van UBA die zich de positie van de exclusieve autoriteit ter zake toe eigent.

Mogen wij overigens opmerken dat, je naast een BIPT -vergunning, echt geen lidkaart van UBA nodig hebt om een goede zendamateur te zijn?


Namens het harec.be team .